Την επιστροφή της αποζημίωσης της κανονικής άδειας, αλλά και της διαφοράς που προκύπτει από τη αποκλειστική χρήση υπηρεσιακού οχήματος, ζητεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για την περίοδο την οποία διατέλεσε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος η Ελεγκτική Υπηρεσία, ενώ αφήνει στην διακριτική κρίση του ιδίου το αν θα επιστρέψει τις υπερπληρωμές από τη διαφορά του επιδόματος συντήρησης εξωτερικού.