Παραμύθια για τα παιδιά του ειδικού σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα στη Λάρνακα πρόσφεραν οι όμιλοι Ιντερακτ, Ροταρακτ και Ρόταρυ.