Παρόλο που οι διεθνείς έρευνες δεν είναι αυτοσκοπός τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αναφέρει σε σχέση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης PISA 2022 για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας.