Στο 44% της κανονικής από την 1η Οκτωβρίου (έναρξη υδρολογικού έτους) περιορίζεται η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές, με την πληρότητα των φραγμάτων να περιορίζεται στο 46%.