Καλαμιώνες και άγρια βλάστηση απομακρύνθηκαν από ανοικτό κανάλι ομβρίων υδάτων μήκους 300 μέτρων που βρίσκεται στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα. Επίσης γίνεται συστηματική εκστρατεία καθαριότητας των σχαρών της πόλης και της επαρχίας.