Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι έχει ευθύνη να διασφαλίσει την αξιοπιστία των θεσμών και ότι θα αποστείλει την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τις απολαβές και τα ωφελήματα του ιδίου κατά την περίοδο που εκτελούσε καθήκοντα Κυβερνητικού Εκπροσώπου στον Γενικό Εισαγγελέα για να ακούσει τις απόψεις του.