Την υποψηφιότητα του για την δημαρχία του Δήμου Νότιας Λευκωσίας-Ιδραλίου, εξαγγέλλει, ο Δρ. Σταύρος Χατζηγιάννη. Ο Δρ. Χατζηγιάννης είναι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ιδαλίου από το 2016 και εργάζεται ως Διευθυντικό Στέλεχος σε ιδιωτικό κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας με αντικείμενο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα βιομηχανίας, τεχνολογίας και καινοτομίας.