«Η ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στις χώρες υποδοχής: Χτίζοντας γέφυρες μέσα από την εκπαίδευση» ήταν το θέμα επαρχιακού μαθητικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου  την Παρασκευή και το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου.