Η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας και Ισραήλ, Great Sea Interconnector ήταν αρνητική, και δεν έχει κατατεθεί νέο αίτημα χρηματοδότησης του έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Κυριάκος Κακουρής.