Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι κυπριακές τράπεζες όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τους στόχους των Ελάχιστων Απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), Ντομινίκ Λαμπουρέ.