Μέχρι σήμερα εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 4.388 νέοι εκλογείς εκ των οποίων οι 1.386 αφορούν Ευρωπαίους που διαμένουν στην Κύπρο για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, υπήρξαν 34 αιτήσεις από Ευρωπαίους για τις Ευρωεκλογές.