Επικίνδυνες κήρυξε μια σειρά από οικοδομές ο Δήμος Λευκωσίας, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα διεξάγει ελέγχους σε οικοδομές, ειδικά σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα και διατηρεί μητρώο επικίνδυνων οικοδομών, καθώς και κατόπιν καταγγελίας δημοτών.