Ο Δήμος Λάρνακας μέσα στα πλαίσια των περιβαλλοντικών του δραστηριοτήτων για ενημέρωση των μαθητών, συνεχίζει για 15η χρονιά το πρόγραμμα «Γνωρίστε τις Αλυκές».