Στόχος της Κυβέρνησης είναι η στελέχωση της αγοράς με το αναγκαίο εργατικό προσωπικό από τρίτες χώρες, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ανάπτυξη της οικονομίας, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, προσθέτοντας ότι μειώθηκε ο χρόνος που χρειαζόταν για εξασφάλιση της σχετικής άδειας.