Ως μια ημικατεχόμενη πατρίδα «που αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα φυσικής και εθνικής επιβίωσης λόγω της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναβαθμίσουμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός στην ουσία αποτελεί, αν όχι την ισχυρότερη, μια από τις πιο ισχυρές ασπίδες προστασίας απέναντι στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, σήμερα