Τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει το οργανωμένο έγκλημα τα τελευταία χρόνια και τις πρόσφατες επιθέσεις κατά λειτουργών της δικαιοσύνης, σημείωσαν οι αρμόδιοι φορείς στις ομιλίες τους κατά την έναρξη της Ημερίδας του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου με τίτλο «Οργανωμένο Έγκλημα και Κυπριακή Πραγματικότητα». Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη επανεξέτασης και ενίσχυσης των μέτρων αντιμετώπισής τους.