Νέα οδηγία για τη λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.