Αναστολή εξέτασης αιτήσεων πολιτικού ασύλου για όλες τις περιπτώσεις ατόμων συριακής καταγωγής ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.