Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 Απριλίου, η πρώτη εκπαιδευτική ημερίδα του Δικτύου Δημοτικών Λειτουργών Ισότητας, η οποία διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου και το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, με τη συμμετοχή του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, στο πλαίσιο του ετήσιου πλάνου δράσης των Δήμων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και έλαβαν μέρος τα μέλη του Δικτύου Δημοτικών Λειτουργών Ισότητας από διάφορους Δήμους της Κύπρου.