Εργαστήριο συν-δημιουργίας διοργάνωσε ο Δήμος Λευκωσίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AI4PP – Artificial Intelligence for Public Policy. Το έργο αυτό έχει ως κύριο στόχο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών στον τρόπο διαμόρφωσης πολιτικών.