Την παράλληλη διαπραγμάτευση (Go Live) των ευρωπαϊκών μεσοπρόθεσμων ομολόγων (ΕΜΤΝ), που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσαν από κοινού το Υπουργείο Οικονομικών, το Ελβετικό Αποθετήριο SIX και το ΧΑΚ.