Σειρά προτάσεων, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της όσο το δυνατό ομαλότερης έναρξης της λειτουργίας των νέων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και στη μείωση των κινδύνων για την επόμενη μέρα, έθεσε την Τετάρτη ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Ανδρέας Ασσιώτης, ο οποίος αντάλλαξε απόψεις με τον αρμόδιο Υπουργό για ζητήματα όπως η κατανομή των εξουσιών στη δομή των νέων Οργανισμών, η στελέχωσή τους, ο όγκος καθυστερημένης εργασίας και οι ευθύνες που θα προκύψουν από τα υπό επεξεργασία νομοσχέδια, που θα επιβαρύνουν τους ΕΟΑ από τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους.