Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος - ΑΣΔΥΚ καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αρχηγό Αστυνομίας και τη Βουλή να προχωρήσουν σε έναρξη της συζήτησης με θέμα την αναθεώρηση του Άρθρου 27 του Συντάγματος ή στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, που να κατοχυρώνει στα μέλη της Αστυνομίας το δικαίωμα στην απεργία.