Στόχος μας είναι να έχουμε χαμηλού κόστους ηλεκτρική ενέργεια, ώστε η βιομηχανία μας να είναι ανταγωνιστικά παραγωγική, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, χαιρετίζοντας την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό.