Διαφέρουν ουσιωδώς οι περιπτώσεις Κοσσόβου και ψευδοκράτους, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Κώστας Παρασκευά, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εξηγεί γιατί, μετά την έγκριση από την ΚΣΣΕ της γνωμοδοτικής έκθεσης για την ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στο ΣτΕ, η περίπτωση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο και δεν πρέπει να διασυνδέεται με την περίπτωση του ψευδοκράτους, που παραμένει ένα μόρφωμα το οποίο, πλην της Τουρκίας, δεν αναγνωρίζεται διεθνώς.