Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετέχει στο έργο SMARTIES for SMEs του προγράμματος COSME που στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα, με την ανάπτυξη ικανοτήτων.