Το δρόμο της υλοποίησης, μετά από δυσκολίες και καθυστερήσεις που προέκυψαν, παίρνει το έργο «Προσιτή Στέγη», με την προκήρυξη του διαγωνισμού προσφορών, από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, για την ανέγερση της πρώτης από τις τέσσερις πολυκατοικίες,  σε δημοτικό τεμάχιο του Δήμου Λεμεσού.