Κανονισμοί που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Βουλή.  Σημαντικές πρόνοιες των κανονισμών είναι μεταξύ άλλων η επέκταση της λειτουργία των προαιρετικών  ολοήμερων σχολείων, η επέκταση της λειτουργίας του θερινού σχολείου και η δυνατότητα για συνοδό σε μαθητές με αναπηρίες τόσο στο ολοήμερο σχολείο όσο και κατά τη φοίτηση σε θερινό σχολείο. Επίσης προβλέπεται η απαγόρευση μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων στο σχολείο από τους μαθητές.