Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι οι αναδρομικές αναπροσαρμογές εισφορών Ταμείου Σύνταξης (αποκοπές/επιστροφές), για σκοπούς εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου, οι οποίες εμφανίζονται στο πιστοποιητικό απολαβών του έτους 2023, δεν επηρεάζουν και δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023.