Η  Κύπρος αναθεωρεί την παρούσα εθνική βιομηχανική πολιτική της για να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή προσέγγιση, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  Μάριος Παναγίδης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ (Εσωτερική Αγορά και Βιομηχανία), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.