Ο ΟΗΕ αναφέρθηκε στη διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ) που επιβεβαιώνει τα προηγούμενα προσωρινά του μέτρα και αναφέρει νέα στην υπόθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας.