Στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται σήμερα συνάντηση διεθνών εταίρων για την Παλαιστίνη σε υπουργικό επίπεδο.