Επιπρόσθετες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύουν το έργο πυρόσβεσης πάρα το κοιμητήριο Μουτταγιάκας, ενώ προστατεύονται οικίες και υποστατικά.