Στοχευμένα συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη που θα υιοθετηθεί σε υπουργικό επίπεδο και θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο, αναμένει η Επίτροπος Ισότητας, Τζόζη Χριστοδούλου από το Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου με τίτλο «Γυναίκες για τη Μεσόγειο», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Λευκωσία.