Αρχίζει την Τετάρτη  η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πόλεως Πάφου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου", σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.