Το Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης απέκτησε τη διαπίστευση ERASMUS+ KA121-SCH, η οποία έχει ισχύ από το 2023 μέχρι και το 2027.