Τριάντα εθελοντές νέους από 12 χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φιλοξενεί αυτές τις μέρες στον Αγρό, η Οργάνωση Youth Dynamics.