Με σκοπό την ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών για τα αεροπορικά τους δικαιώματα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ξεκινάει από σήμερα εκστρατεία ενημέρωσης, αναφέρεται σε ανακοίνωση.