Το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων καλεί το κοινό να χρησιμοποιεί με σύνεση τις παραλίες, εντός της επικράτειας τους και να αποφύγει παρεμβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τις 107 φωλιές χελωνών, που έχουν ήδη καταγραφεί.