Την Παρασκευή, 21 Ιουνίου, θα είναι η τελευταία ημέρα παραλαβής για όλους τους τύπους αιτήσεων (φυσικοί φάκελοι) από το Αρχείο Οικοδομών του Δήμου Στροβόλου, καθώς και η τελευταία ημέρα εξυπηρέτησης κοινού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα αδειοδότησης.