Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού αναστέλλεται από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 συμπεριλαμβανομένης, διευκρινίζοντας ότι η αναστολή της λειτουργίας οφείλεται σε εργασίες που αφορούν στη μεταφορά των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής συνέχειας των υπηρεσιών από την 1η Ιουλίου 2024.