Τα €600 εκατομμύρια πλησίασε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 58% με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων να υπερβαίνει τον ρυθμό αύξησης των δαπανών.