Χωρίς ρεύμα παραμένουν από το μεσημέρι περιοχές της επαρχίας Λάρνακας λόγω βλάβης στο δίκτυο μέσης τάσης.