Τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της περιόδου που καθόρισε την πορεία του κυπριακού λαού, ανέλυσαν οι συμμετέχοντες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και πολιτικοί αναλυτές από την Ελλάδα και την Κύπρο, στο Συνέδριο με τίτλο «50 Χρόνια Μετά το Πραξικόπημα και την Τουρκική Εισβολή – Μια ενδοελληνική αποτίμηση και η επόμενη μέρα», που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.