Κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής και ανάπαυσης λειτουργεί στη Σωτήρα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.