Το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου Πέγειας έχει επηρεαστεί από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του διϋλιστηρίου της Κανναβιούς από την πυρκαγιά στην Πάφο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διακοπές στην απρόσκοπτη παροχή νερού σε διάφορες περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πέγειας.