Δέκα μέρες πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε αριθμό πρακτικών και λειτουργικών ζητημάτων, κάποια από τα οποία αφορούν εργασιακά θέματα, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.