Στην ανασύνταξη του περί Προσφύγων Νόμου με στόχο την βελτίωση των διαδικασιών για την καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση των αιτήσεων ασύλου προχωρεί το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας.