Σε ανταγωνισμό για την θέση της τρίτης μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκονται οι ομάδες των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) και η ομάδα των Φιλελευθέρων Renew, μετά την ανακοίνωση της προσθήκης ακόμα 12 Ευρωβουλευτών στην ομάδα του ECR, ανεβάζοντας τους στους 83, αλλά και την προσθήκη ακόμα ενός κόμματος στην ομάδα Renew, που φέρνει τις έδρες της στις 81.