Αν και οι τιμές του κακάο στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν εκτοξευθεί, η άνοδος ωφελεί σε άνισο βαθμό τους καλλιεργητές κακάο, τους μεταποιητές, τους κερδοσκόπους και τους σοκολατοποιούς.